การขยายธุรกิจ คาสิโน สองลักษณะ

ธุรกิจ คาสิโน เป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวเติบโตต่อเนื่อง และลักษณะการขยายตัวของธุรกิจคาสิโนนั้นก็มีค่อนข้างหลายลักษณะ เช่น การขยายตัวแบบขยายสาขาของคาสิโนแห่งต่างๆ การขยายตัวแบบลักษณะปรับพื้นที่คาสิโนให้กว้างมากขึ้น การขยายตัวแบบรับหุ้นส่วนที่มีทุนเข้ามาช่วยขยายกิจการ เป็นต้น แต่ที่ผมเลือกมากล่าวเป็นการขยายธุรกิจคาสิโนใน 2 ลักษณะหลักๆ ซึ่งถือว่าเป็นสองลักษณะที่มีข้อดี ข้อเสียต่างกันไป และทำให้เราเข้าใจภาพรวมของการขยายธุรกิจคาสิโนได้ทั้งหมดเลยครับ [...more]

คาสิโน Comments Off on การขยายธุรกิจ คาสิโน สองลักษณะ

Related Sites