Archive | คาสิโน

โบนัสคาสิโนแบบนี้ก็มีด้วย

โบนัสคาสิโนมีหลายรูปแบบ แต่โดยส่วนใหญ่การจ่ายโบนัสก็จะเป็นประมาณว่าให้เครดิตเพิ่มสำหรับใช้เล่นเดิมพันโดยคิดจากยอดเงินที่เติม หรือคิดจากยอดที่ฝากครั้งแรก คือไม่ได้มียอดเครดิตที่แน่นอนว่าจะให้ 300 400 หรือจะให้ 500 อะไรแบบนั้น ทว่าโบนัสที่ได้เจอมาล่าสุด มีคาสิโนเจ้าหนึ่งที่จ่ายให้เป็นจำนวนเครดิตที่แน่นอนครับ นั่นคือ จำนวน 500 โดยเขามีเงื่อนไขว่าต้องฝากเงินตามจำนวนขั้นต่ำที่เขาระบุ [...more]

คาสิโน Comments Off on โบนัสคาสิโนแบบนี้ก็มีด้วย

การขยายธุรกิจ คาสิโน สองลักษณะ

ธุรกิจ คาสิโน เป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวเติบโตต่อเนื่อง และลักษณะการขยายตัวของธุรกิจคาสิโนนั้นก็มีค่อนข้างหลายลักษณะ เช่น การขยายตัวแบบขยายสาขาของคาสิโนแห่งต่างๆ การขยายตัวแบบลักษณะปรับพื้นที่คาสิโนให้กว้างมากขึ้น การขยายตัวแบบรับหุ้นส่วนที่มีทุนเข้ามาช่วยขยายกิจการ เป็นต้น แต่ที่ผมเลือกมากล่าวเป็นการขยายธุรกิจคาสิโนใน 2 ลักษณะหลักๆ ซึ่งถือว่าเป็นสองลักษณะที่มีข้อดี ข้อเสียต่างกันไป และทำให้เราเข้าใจภาพรวมของการขยายธุรกิจคาสิโนได้ทั้งหมดเลยครับ [...more]

คาสิโน Comments Off on การขยายธุรกิจ คาสิโน สองลักษณะ

Related Sites