เรื่องน่าติดตามภายหลังกฎควบคุมการใช้เงินของสโมสรต่างๆ

หลังจากที่วงการฟุตบอลอังกฤษได้มีการหารือกันถึงเรื่องการควบคุมการใช้จ่ายเงินของสโมสรต่างๆ ด้วยเห็นว่าที่ผ่านมาสโมสรใหญ่ๆมีการใช้เงินในการซื้อตัวผู้เล่น และจ่ายค่าเหนื่อยให้ผู้เล่นมากเกินไป จนก่อเกิดผลเสียแก่สโมสรต่างๆเอง แล้วก็ผลเสียของภาพรวมการแข่งขันฟุตบอล โดยในด้านผลเสียอันก่อเกิดจากสโมสรแต่ละสโมสรที่มีการใช้จ่ายเงินมากเกินไปเองนั้น คือจะทำให้แต่ละสโมสรมีรายจ่ายเกินกว่ารายรับ เป็นหนี้ และประสบปัญหาทางการเงินตามมา [...more]

ฟุตบอล Comments Off on เรื่องน่าติดตามภายหลังกฎควบคุมการใช้เงินของสโมสรต่างๆ

Related Sites