Categorized | คาสิโน

การขยายธุรกิจ คาสิโน สองลักษณะ

Posted on 31 January 2013 by admin

ลาสเวกัสคาสิโน

ธุรกิจ คาสิโน เป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวเติบโตต่อเนื่อง และลักษณะการขยายตัวของธุรกิจคาสิโนนั้นก็มีค่อนข้างหลายลักษณะ เช่น การขยายตัวแบบขยายสาขาของคาสิโนแห่งต่างๆ การขยายตัวแบบลักษณะปรับพื้นที่คาสิโนให้กว้างมากขึ้น การขยายตัวแบบรับหุ้นส่วนที่มีทุนเข้ามาช่วยขยายกิจการ เป็นต้น แต่ที่ผมเลือกมากล่าวเป็นการขยายธุรกิจคาสิโนใน 2 ลักษณะหลักๆ ซึ่งถือว่าเป็นสองลักษณะที่มีข้อดี ข้อเสียต่างกันไป และทำให้เราเข้าใจภาพรวมของการขยายธุรกิจคาสิโนได้ทั้งหมดเลยครับ

ลักษณะแรกก็คือ การขยายตัวธุรกิจคาสิโนแบบขยายอยู่ในพื้นที่เดียวกัน และบริเวณใกล้เคียงกัน เช่น มีธุรกิจคาสิโนเติบโตอยู่ในพื้นที่ a หนาแน่น ก็ขยายมันอยู่ในพื้นที่ a เหมือนเดิม ให้ความหนาแน่น ความคึกคักของธุรกิจนี้มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดคาสิโนแห่งใหม่ในบริเวณใกล้เคียง ขยายแห่งเดิมให้กว้างขวางขึ้น เปิดธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนในบริเวณใกล้เคียง

ซึ่ง ข้อดีของการขยายธุรกิจ คาสิโน แบบนี้ก็คือ จะช่วยทำให้บริเวณนั้นๆเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเล่นคาสิโนได้ดีมาก ส่งผลให้บริเวณนั้นเป็นแหล่งทำเงินได้จำนวนมหาศาล ส่วนลักษณะการขยายตัวธุรกิจคาสิโนในแบบที่สอง เป็นการขยายตัวแบบทำวงกว้างมากขึ้น คือไม่ใช่จะขยายในบริเวณพื้นที่เดิม แต่ขยายออกไปในพื้นที่อื่นๆ เช่น บริเวณ b มีธุรกิจคาสิโนอยู่แล้ว และก็หนาแน่นประมาณนึง แต่พอต้องการขยายธุรกิจคาสิโนเพิ่มก็ขยับไปสร้างคาสิโนเพิ่มในบริเวณ c เป็นต้น คือไม่สร้างในบริเวณ b แล้ว และก็ไม่ได้ขยายให้คาสิโนแห่งเดิมๆในบริเวณ b ใหญ่ขึ้น กว้างขึ้นแต่อย่างใด

โดยการขยายธุรกิจคาสิโนแบบนี้ ก็มีข้อดีตรงที่ ช่วยทำให้บริเวณใดๆ หรือพื้นที่ของเมืองๆใด มีแหล่งเล่นเดิมพันในปริมาณที่เหมาะสม ไม่เยอะมากจนเกินไป ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่นๆ และยังทำให้พื้นที่อื่นๆ เมืองอื่นๆได้มีคาสิโนเกิดขึ้นใหม่บ้าง เป็นทางเลือกของผู้เล่นที่มากขึ้น อย่างเวลา คนจะเล่นเดิมพัน ปกติ ต้องเดินทางไปเฉพาะเมืองใดเมืองนึง แต่เมื่อมีการขยายธุรกิจ คาสิโน โดยไปสร้างในเมืองอื่นๆ เวลาเขาจะไปเล่น ก็จะเลือกได้ว่าจะไปที่เดิม หรือไปที่ใหม่ครับ

Tags | ,

Comments are closed.

Related Sites